dimarts, 19 de gener de 2010

http://es.calameo.com/read/0001088051ad3565e2be7
Treball Renaixença.
Martí, Hèctor , Alex , Gabriel